BEZ SZOKU
W PRZYSZŁOŚĆ


POZNAJ SOWĘ KONTAKT
olowek

Nasza firma działa od 2011 roku. Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania, grafiki, stron WWW oraz dokonujemy wdrożeń związanych z różnymi obszarami IT. Pragniemy tworzyć rozwiązania,które w prosty sposób przyczynią się do poprawy jakości obsługi interesanta. Staramy się, aby nasze rozwiązania przyczyniły się do podniesienia standardu świadczonych usług przez poszczególne organizacje. Zależy nam, aby instytucje już teraz były utożsamiane z rewolucją technologiczną, ale jakość obsługi nie powodowała frustracji. Chcemy dotrzymać kroku oczekiwaniom - "społeczeństwa informacyjnego",
domagającego się rozwiązań technologicznego jutra.

INDEKSIK — sówka księgówka

System Indeksik służy do elektronicznej ewidencji pobytu w przedszkolu. Automatycznie rozlicza czas przebywania dziecka w placówce oraz koszty wyżywienia z uwzględnieniem wszystkich ulg i dopłat.Gwarantuje skuteczną formę komunikacji
(kalendarz-mail), we wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania jednostki.

1

System księgowy — szerokie spectrum zarządzania oraz wyliczeń

2

Tablet — system dedykowany nuczycielom, usprawniający organizację pracy, ułatwiający komunikację z opiekunami

3

Portal dla rodziców — możliwość wglądu w kalendarz wydarzeń przedszkola, listę obecności oraz szczegółowy wykaz opłat — wszystkie informacje przesyłane w formie wiadomości na wskazane przez opiekunów adresy e'mail

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA CZASU PRACY — KALENDARZ PRACOWNIKA SĄDOWEGO

CZYTNIK

możliwość rejestracji wejścia/wyjścia za pomocą karty bądź breloka działającego w technologii RFID
możliwość rejestracji wejścia/wyjścia pracownika bez konieczności posiadania karty/breloka
urządzenie wyposażone jest w ekran wraz z panelem dotykowym,
rejestracja wejścia/wyjścia może odbywać się po wpisaniu nr telefonu lub nr osobowego ZSRK oraz PIN’u pracownika

IN-COURT MANAGER

daje możliwość bieżącego monitorowania:
- nieobecności
- spóźnień
- przerw w pracy
- kontroli rzeczywistego czasu pracy
- kontroli nadgodzin
umożliwia przyjmowanie elektronicznych wniosków/wyjaśnień dotyczących spóźnień, nieobecności
kalendarz sesyjny - z jego pomocą system przesyła wiadomości e-mail na temat pracowników, którzy są nieobecni a mają przydzieloną sesję w danym dniu
Kalendarz pracowniczy - ułatwia komunikację, istotną funkcjonalność stanowi przydzielanie zadań podwładnym z określeniem czasu na ich opracowanie - system przypomina o zbliżającym się terminie wykonania

IN-COURT PRACOWNIK

portal przeznaczony dla wszystkich pracowników sądu umożliwiający:
- kontrolę własnego czasu pracy
- składanie elektronicznych wniosków/wyjaśnień
- dostęp do osobistego kalendarza sądowego
kalendarz sesyjny - umożliwia otrzymywanie informacji przypominającej o planowanych sesjach
kalendarz pracowniczy - ułatwia komunikację z przełożonym, przypomina o zleconych zadaniach, planowanych spotkaniach

Interaktywny system Wokand Sądowych

SWOR++ - to nowa odsłona systemu wspomagania organizacji rozpraw. Innowacyjna aplikacja daje swobodę petentowi oraz szybki dostęp do wyświetlanych informacji przez przystosowanie systemu do obsługi dzięki ekranom dotykowym. W pełni zintegrowana z systemami obsługującymi elektroniczne repertorium, nie wymagająca obsługi przez pracowników sekretariatów ani protokolantów. Nawiązując do symboliki związanej z popularnym językiem programowania C oraz jego następcą czyli C++ (który wprowadzał największą zmianę dotyczącą tego języka - obiektowość). Tak samo nasz system wprowadza ogromne zmiany wśród wszystkich aplikacji związanych ze wspomaganiem organizacji rozpraw - wyświetlaniem danych na wokandach elektronicznych.

Aplikacja SWOR++- przystosowana jest do pracy z panelami dotykowymi. Ponadto umożliwia pracę ze skanerami kodów kreskowych. Za ich pomocą można skanować: zawiadomienia otrzymane z sądu – taki dokument musi posiadać kod kreskowy. Karty informacyjne drukowane ze strony „Elektronicznej wokandy” posiadającej zainstalowany moduł „WokandaPlus” – rozwiązanie firmy Edukacjoner.

Wokandy zbiorcze - aplikacja SWOR++ daje możliwość wyświetlania zbiorczych informacji z wielu wokand. Administrator może dokonać wyboru, które sale rozpraw mają być prezentowane na takiej wokandzie. Dane wyświetlane są w formie tabelarycznej, ograniczonej czasowo do godziny wstecz oraz godziny do przodu względem aktualnego czasu. Wiersze odpowiadają poszczególnym salom rozpraw, natomiast kolumny wskazują godzinę.

ELEKTRONICZNA WOKANDA

System "Elektroniczna wokanda"pozwala zamieszczać aktualne treści na stronie internetowej dotyczących spraw rozpatrywanych w sądzie. Nowoczesny układ, przejrzystość prezentowanych danych, bieżące aktualizacje, pozwalają na bardzo szybki dostęp do interesujących petenta informacji. Wyposażony w intuicyjną wyszukiwarkę, pozwalającą określić podstawowe kryteria związane z zawężeniem prezentowanych danych przez co korzystanie z aplikacji nie powoduje najmniejszych uciążliwości.Za pomocą systemu w bardzo szybki sposób możemy zapisać interesujący nas termin do elektronicznego kalendarza (format iCal), jak również wydrukować informację wraz z kodem kreskowym (opcja WokandaPlus).System "Elektroniczna wokanda" jest na bieżąco aktualizowany (standardowo co 5 minut) z danymi zapisanymi w systemie repertorium sądu, przez co wszystkie zmiany dotyczące rozpraw (zmiana statusu, zmiana sali rozpraw) są automatycznie aktualizowane na stronie internetowej sądu. Aplikacja obsługuje następujące języki: polski, angielski, niemiecki.